Svědectví

Milí sourozenci, toto píší pro Vaše povzbuzení a také pro povzbuzení Štěpána a Dany Kafkových, že jejich služba Bohu i lidem je přínosná a nese ovoce. Na poradenství mě na podzim 2020 přivedla úzkost, která mi stěžovala život. Štěpán s Danou mě přijali s láskou a úctou, která je v dnešní uspěchané době vzácná a již tento jejich přístup pro mne byl balzámem. Trpělivě se za mne modlili a Bůh nás vedl do dětství, protože jsem vyrůstala v odmítnutí a pod kritikou. A tady byl ten kořen, přijala jsem lži o sobě, následkem toho se snažila ze svých sil být “lepší, dokonalejší” a mít nad sebou kontrolu. Následovaly další modlitby pod vedením Ducha svatého a já odcházela povzbuzená s vnitřním pokojem. Po návratu domů Bůh se mnou ještě jednal, dal mi vidění. Viděla jsem malého bílého medvídka, který měl před sebou rybu a on kolem ní radostně poskakoval. V tichosti přistoupil k němu velký bílý medvěd-táta a stoupl si za jeho záda a ochraňovat jej. Hluboce se mě to dotklo a Bůh mi dal do srdce, že za každých okolností je se mnou, že mu mám důvěřovat a že u něj jsem v bezpečí. Tady začal další proces uzdravení.  Přistoupila jsem k Bohu, otevřela se mu a pozvala do všech zavřených komnat. Duch svatý mě vede, abych byla před Bohem upřímná a důvěřovala Bohu, že mne neodmítne, když mu odevzdám vše, co mě tíží a trápí. Bůh má ze všeho východisko, On je naše útočiště, naše pevná tvrz. Sláva, čest i chvála patří Pánu Ježíši. 

- J -

Měla jsem v sobě otázky ohledně vnitřního přijetí sebe sama. I když jsem dlouhou dobu věřící a aktivně jsem se podílela na službě v církvi, věděla jsem, že tuto otázku v sobě nemám vyřešenou. Duch sv. vedl Štěpána ke konkrétním událostem v mém dětství a pomocí poradenství mě ukázal důvod mého problému. Pomocí modlitby Bůh uzdravil to, co bylo hluboko skryté. Nové a ohromující pro mě bylo to, že jsem po 25 letech víry najednou opravdu prožila, že Bůh je můj milující otec a že On mě chtěl dát život, On mě přijímá bez podmínek. Toto poznání Božího přijetí trvá, je to již rok a já jsem velmi vděčná Bohu i Daně a Štěpánovi za jejich službu poradenství.

- M -

© Boží dům - Kutná Hora. 

Mobirise web creator - Find more